Dnia 25 maja  2018r. w naszej szkole odbył się  Dzień  Otwarty dla  dzieci, które  już we wrześniu  rozpoczną  naukę w klasach pierwszych.

Od marca do maja uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie uczestniczyli w ogólnopolskim programie, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania

Informacja - RODO

     Okazuje się ,że w wielu uczniach tkwi ukryty talent poetycki. Ujawnili go, pisząc wiersze dotyczące czterech pór roku zgodnie z regulaminem Powiatowego Konkursu Plastyczno - Literackiego ,,Cztery pory roku” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

ZAPROSZENIE

     15 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Czermnie odbyło się folklorystyczne spotkanie uczniów ze szkół gminy Gąbin.