Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

W czwartek, 5 listopada odbędzie się dzień otwarty w formie on-line. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny.

wykrzyknik

Informujemy, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. lekcje dla klas IV - VIII odbywać się będą zdalnie. Dokładne informacje zostaną przesłane w niedzielę, za pomocą dziennika elektronicznego.

Klasy 0 - III uczęszczają do szkoły stacjonarnie.

Dnia 7 i 8 października w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 7-8         na temat używek. W ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego „SMAK ŻYCIA – profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej – MAZOWSZE 2020 oraz „DEBATA – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej – MAZOWSZE 2020,  realizatorzy wchodzący w skład zespołu profilaktyków Fundacji NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, poprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

    Używki - to bardzo powszechny problem, a jak wskazują statystyki, najbardziej popularny wśród licealistów. Duży wpływ  na decyzje mają starsi koledzy, a chcąc ,,wpasować się        w towarzystwo” młodzież ulega namowom i dochodzi do zażycia różnych substancji psychoaktywnych. Warsztaty przeprowadzone były w atrakcyjnej formie. Uczniowie wykazywali zaangażowanie, chętnie wykonywali ćwiczenia, brali czynny udział w dyskusji. Informacje o składzie oraz o skutkach zażywania na pewno dotarły do młodzieży a to w przyszłości być może uchroni od niebezpieczeństwa. Spotkanie na pewno przyniosło uczestnikom nowe doświadczenia i pozwoliło spojrzeć na używki jako poważne zagrożenie. Dzięki warsztatom klasy 7 i 8 zrozumiały, że powiedzenie ,,NIE! UŻYWKOM” - jest najlepszym rozwiązaniem.

Tekst: Amelia Seweryniak – uczennica kl. VIII b

Dzień Chłopca obchodzony jest co roku 30 września.

m.jpg

Stowarzyszenie na rzecz edukacji i kultury „Lampas”, działające przy Szkole im. Marii Konopnickiej w Gąbinie realizuje projekt „BĘDZIE DOBRZE! – wspieramy seniorów” (czerwiec - listopad 2020)

Projekt, opracowany przez nauczycieli naszej szkoły (A. Dobrzeniak, A.Gralewską, D. Krystecką), otrzymał dotację w konkursie grantowym "DZIAŁAJ LOKALNIE 2020", w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej "Młodzi Razem".

Uczniowie  z naszej szkoły tj. Kowalska Aleksandra VIIIa, Michalska Nikola VIIIa, Wieczorek Wiktoria VIIIc, Słowikowski Kacper VIIIc, Bieńkowski Patryk VIIIc brało udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej przy współpracy z Zespołem Szkół im. St. Staszica w Gąbinie pt. "Mój wymarzony zawód".