Szanowni Rodzice / Opiekunowie
w czwartek, 24 września, zapraszamy na pierwsze w tym roku zebranie. Serdecznie prosimy o stosowanie się do zasad i procedur bezpieczeństwa  obowiązujących na terenie szkoły: wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych, prosimy o osłonę ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
Prosimy szczególnie o przybycie w wyznaczonym dla Państwa czasie - zgodnie z harmonogramem i NIEPRZYPROWADZANIE ze sobą młodszego rodzeństwa naszych uczniów!

Szanowni Państwo,

prosimy o dokonywanie wpłaty za wyżywienie na numer konta:

20 1020 1592 0000 2502 0321 9482

Odbiorca: Miasto i Gmina Gąbin

Uwaga!

Aby identyfikacja wpłaty była poprawna

w tytule przelewu prosimy o wpisanie:

Drodzy Rodzice,

prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

Zachęcamy do zapozanania się z zamieszczoną na naszej stronie informacją na temat wszawicy.

WSZAWICA TO NIE WSTYD – PO PROSTU TRZEBA DZIAŁAĆ! 

Pobierz darmowy poradnik
i przekaż go rodzicom. 

Pobierz 

 

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  rozpoczyna realizację projektu rehabilitacji dzieci współfinansowanego ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP, którego celem głównym  jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa. Projekt zakłada m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie wad rozwojowych. Zasadniczym elementem projektu jest uczestnictwo dzieci w grupowych zajęciach gimnastyki korekcyjnej wzbogaconej o elementy crossfit, prowadzonej w szkolnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gąbinie przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do ćwiczeń i zdrowego trybu życia.

Program dedykowany jest dla uczniów klas I-VI. Planujemy 3 turnusy rehabilitacyjne składające się z 2 grup po 20 dzieci w każdej. Liczba dzieci objęta usługami zdrowotnymi wyniesie 120 osób.

I turnus odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021, II 2021/2022, III 2022/2023. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu pod nadzorem ekspertów.

Regulamin korzystania z BIBLIOTEKI dla klas IV-VIII w czasie epidemii Covid-19

  1. Regulamin pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.

  2. Regulamin udostępniony jest tablicy informacyjnej, na stronie internetowej szkoły oraz stronie biblioteki (również na Facebooku).

  3. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.

Szanowni Rodzice, 


w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, prosimy o zapoznanie się z dokumentem: