Pierwsze miesiące z Przedszkolakami….

Skrzaty, Wiewiórki i Żabki, czyli nasze Przedszkolaki, liczą 77 dzieci: 41 chłopców i 36 dziewczynek. Dzieci są otwarte i spontaniczne w wyrażaniu własnych emocji i w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.  Są zintegrowane z nauczycielami i z grupą, potrafią samodzielnie podejmować decyzje i starają się pokonywać napotkane trudności. Dobrze radzą sobie w zakresie aktywności matematycznej: potrafią liczyć w zakresie 10 liczebnikami głównymi i porządkowymi, część dzieci w zakresie 100, dodają i odejmują. W większości znają poznane litery, chętnie zapamiętują wierszyki i piosenki. Aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych, chętnie rysują, malują, inicjują zabawy konstrukcyjne, majsterkują, budują.

Informujemy, iż z dniem 15.02.2021 r. ulega zmianie harmonogram dowozu dzieci autobusem szkolnym.

autobus

900x518

DBI - prezentacja

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

prosimy o zapisanie dziecka do klasy I na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 8 lutego do 5 marca  2021 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie w  godz. 800 – 1500 (budynek B, I piętro)

  Wymagane dane osobowe:

W środę 27 stycznia odbył się bal karnawałowy klas młodszych. Każda klasa świętowała przestrzegając zasad reżimu sanitarno-epodemiologicznego.