Po raz pierwszy w naszej szkole 17.05.2022 r. odbył się szkolny turniej ,,Kocham Cię, Polsko”, łączący elementy teleturnieju i show rozrywkowego. Celem wydarzenia było: wzbudzenie u uczniów poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, kształtowanie szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych, kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, krajem, integracja uczniów oraz świadome uczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji.

W maju 2022 r. z inicjatywy Pani Katarzyny Pankowskiej – opiekuna Szkolnego Koła PCK uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach profilaktycznych, mających na celu uświadomienie znaczenia prawidłowego nawodnienia organizmu, promocję racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzanie. Woda to dar życia i warto o tym pamiętać. Na korytarzach zawisły tematyczne gazetki, z których uczniowie mogli dowiedzieć się wiele interesujących wiadomościach o wodzie. Przeprowadzono pogadanki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt. ,,Bez wody nie ma życia!”.

„Mądrością dziecka jest ufność,
że jest w dobrych, opiekuńczych rękach”

ks. J. Twardowski

23 maja uczniowie naszej szkoły po raz 18 wzięli udział w Gminnym Przeglądzie Piosenki Ludowej w Czermnie.

nKK

SZANOWNI RODZICE

Od tego roku wprowadzone zostały nowe zasady przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 24.05.2022 r.  i trwa do 10.06. 2022 r.