Drodzy Nauczyciele!

We wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.

      Jest on skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.mazovia.pl

Regulamin przyznawania stupendiów : regulami.pdf

https://www.mazovia.pl/szablony/mazovia/images/logo-mazowsze.gif

Informacje i obraz pobrano ze strony: www.mazovia.pl