ZAPOBIEGANIE ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM

       Współczesny świat rozwija się w zawrotnym tempie. W związku z tym wzrasta ryzyko występowania różnych zagrożeń dla młodych ludzi. Od nas dorosłych zależy, by w codziennej pogoni wygospodarować chwilę na bliski kontakt z dzieckiem, rozmowę i wykazanie zainteresowania jego problemami.
      Okres dorastania przynosi wiele trudności dla samych nastolatków jak i ich rodziców. Dlatego rola dorosłych w tym okresie jest szczególnie ważna. Zatem warto jak najwcześniej budować dobre relacje z dziećmi, bo to jedno z ważniejszych narzędzi w ich wychowaniu. Działania zaradcze rodziców we wszystkich przypadkach zagrożeń używkami są takie same.  

DLACZEGO NIEKTÓRE NASTOLATKI SIĘGAJĄ PO UŻYWKI, W TYM DOPALACZE, NARKOTYKI?

Najczęstszymi powodami sięgania po zabronione używki są:

 1. Ucieczka od problemów.

Narkotyki mogą się wydawać sposobem na ucieczkę od nieprzyjemnej rzeczywistości i poradzenie

sobie z problemami takimi, jak: trudności w nauce,  sytuacja rodzinna czy złe relacje z rówieśnikami.

 1. Nuda.

Poczucie nudy, brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu często skłaniają młodzież do

sięgania po narkotyki, które stają się, w ich przekonaniu, najciekawszym sposobem na wypełnienie czasu i poradzenie sobie z uczuciem znudzenia.

 1. Poszukiwanie pobudzenia.

Niektóre nastolatki wierzą, że używanie narkotyków może dawać przyjemne wrażenia fizyczne i

psychiczne, a wprowadzenie się w stan silnego pobudzenia pozwala osiągnąć wspaniałe samopoczucie.

 1. Poczucie pewności siebie w sytuacjach społecznych.

Typową cechą młodych ludzi jest poczucie niepewności w sytuacjach społecznych i kontaktach

towarzyskich. Niektórzy z nich widzą w narkotykach sposób na dodanie sobie odwagi i pewności siebie w relacjach z rówieśnikami.

 1. Chęć przystosowania się do grupy.

Palenie papierosów, picie alkoholu, branie narkotyków jest niekiedy rodzajem ceny, jaką się płaci za przynależność do grupy. Młodzi ludzie pragną być akceptowani przez rówieśników, chcą być postrzegani przez kolegów jako „fajni kumple”.

Sięgają po używki w przekonaniu, że pomogą im one w dopasowaniu się do grupy rówieśniczej. W sytuacji, gdy najbliżsi koledzy eksperymentują z alkoholem, narkotykami, przeciwstawienie się presji grupy może być bardzo trudne.

 1. Ciekawość.

Jednym z motywów eksperymentowania z narkotykami jest ciekawość, która jest naturalną cechą okresu dorastania. Nastolatki często sięgają po narkotyki, ponieważ są ciekawe efektów, jakie one wywołują.  

CO POWSTRZYMUJE MŁODYCH LUDZI PRZED SIĘGANIEM PO NARKOTYKI?

 1. Dezaprobata dla używania narkotyków wyrażana przez znaczące osoby z bliskiego otoczenia np. przez rodziców.
 2. Strach przed konsekwencjami prawnymi ( wejście w konflikt z prawem).
 3. Poważne traktowanie przyszłej roli rodzica.
 4. Chęć zrobienia kariery zawodowej.
 5. Posiadanie wielu zainteresowań, hobby.
 6. Brak pieniędzy na zakup narkotyków i innych używek.
 7. Obawa przed uzależnieniem się, utratą zdrowia i kontroli nad sobą.

CO RODZIC MOŻE ZROBIĆ, BY USTRZEC DZIECKO PRZED KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI UZALEŻNIAJĄCYMI?

               Właściwie funkcjonująca rodzina, prawidłowe relacje rodziców z dziećmi w profilaktyce wymieniane są na pierwszym miejscu wśród czynników chroniących, zapobiegających występowaniu różnego rodzaju zachowań ryzykownych. Warto więc pamiętać o tym, że dziecku należy poświęcić wystarczającą ilość czasu, rodzicielskiej uwagi, troski , a także wykazać zainteresowanie tym, z kim się spotyka i w jaki sposób spędza swój wolny czas. Należy sprawdzać co pije, połyka, żuje oraz zwracać uwagę na wszelkie niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka.

UDOWODNIONO, ŻE NAJWIĘKSZĄ MOC CHRONIĄCĄ MA:

 • Okazywanie miłości i zainteresowania życiemdziecka (mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą, że zależy ci, by było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego);
 • Dobre    porozumiewanie    się    z    dzieckiem(rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudne tematy – o papierosach, narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu);
 • Zdrowa dyscyplina(postaw jasne granice – wyraź zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków i innych środkowo psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu, kontaktów z kolegami, sprawdzaj, na co wydawane jest kieszonkowe, itp.);
 • Wspieranie dziecka(doceniaj wysiłki w osiąganiu celów, chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność – podnosisz tym jego poczucie własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach);

Aby rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy nie trzeba być ekspertem, ale warto jednak dowiedzieć się więcej korzystając z wiarygodnych materiałów. Polecane strony internetowe:

 www.dopalaczeinfo.pl

 www.narkomania.org.pl                                                                 jako hiperłącza

www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzależnienia

Tekst opracowała : M. Kowalska