medical sisterp

Pielęgniarka szkolna pełni dyżury od poniedziałku do piątku w sali nr 15 (Budynek A)
w godzinach od 00 do 14 00 (w tych godzinach są również wyjazdy do okolicznych szkół na terenie gminy Gąbin).