Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący

Jan Kowalski

awatar
fot.

Wiceprzewodniczący

Jan Kowalski

awatar
fot.

Skarbnik

Jan Kowalski

awatar
fot.

Sekretarz

Jan Kowalski

awatar
fot.