SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

d2c2f827


Maria Ancerowicz - przewodnicząca samorządu

Ula Tarka -zastępczyni przewodniczącej samorządu

Filip Kamiński - sekretarz samorządu