ROK SZKOLNY 2016/2017

 

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
"MÓJ ULUBIONY WIERSZ LUB BAJKA MARII KONOPNICKIEJ- CIEKAWE TECHNIKI KALIGRAFICZNE” 

     Kiedyś kaligrafia była podstawowym przedmiotem w szkole. Kształtowała cierpliwość i charakter ucznia.  W związku z tym p. A. Paczkowska, A. Skonieczna i  p. K. Józwiak zaprosiły dzieci z klas II- III do udziału w konkursie literacko – plastycznym ,,Mój ulubiony wiersz lub bajka Marii Konopnickiej – ciekawe techniki kaligraficzne”, aby rozbudzić w nich chęć odręcznego i estetycznego pisma.
      Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i zachęcanie do prezentowania własnych talentów, doskonalenie umiejętności ładnego, odręcznego pisania z zachowaniem zasad kaligrafii, przestrzeganie poprawności gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, motywowanie uczniów do poznawania języka ojczystego, a szczególnie zapoznanie dzieci z wierszami i bajkami  Marii Konopnickiej. Konkurs trwał od 4.05 do 26. 05. 2017 r. Praca miała zawierać samodzielny, ozdobny zapis kaligraficzny wybranego wiersza/ bajki oraz ilustrację obrazującą dany wiersz wiersz/bajkę. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Lista laureatów konkursu

Miejsce I

Julia Kępa kl. IIb , Nikola Kujawa kl. IId

Miejsce II

Amelia Kępka kl. IIa , Julia Wojciechowska kl. IIb

Miejsce III

Piotr Dołęgowski kl. IId, Teodor Grzelak kl. IIa

Wyróżnienia:

Anna Puternicka kl. III, Aleksander Kiełbasa kl. IIb

Natalia Sobolewska kl. IIb, Wojciech Podel kl. IId, 

Zuzia Buczyńska kl. IIb

Tekst: K. Józwiak

Zdjęcia: K. Józwiak, A. Paczkowska, A. Skonieczna

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego"DOBRE RADY NA ODPADY"

I miejsce -  Mikołaj Paweł Borkowski - kl. Ia

II miejsce- Zofia Tomczak- Sierakowska kl. Ib

III miejsce - Oliwier Milewski kl. IIIc

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Organizatorzy:

M.Biniewicz,M.Sztygiel,

E.Siecińska,I.Dubielak

  

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego z wybranych baśni  

H.CH. ANDERSENA

I miejsce - Andżelika Żakieta  kl. IIId

II miejsce -Sebastian Kowalski kl. IIIb

III miejsce - Piotr Krysztofiak kl. IIIb

Serdecznie gratulujemy!!!

Organizatorzy:

M.Biniewicz, E.Siecińska,

M.Sztygiel ,I.Dubielak

  

SUKCES ANDŻELIKI ŻAKIETY Z KL.III D W KONKURSIE RECYTATORSKIM


„PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM”

Uczennica klasy III d Andżelika Żakieta   zajęła II miejsce w kolejnym etapie konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Gąbinie. Jest to wielki sukces naszej uczennicy, gdyż została zauważona wśród innych recytatorów z dość dużego rejonu , a dzieci recytujące w tym roku prezentowały wysoki poziom. W nagrodę będzie brała udział w finale konkursu w  Książnicy Płockiej pod koniec maja.


 

Nasi uczniowie biorący udział w eliminacjach rejonowych:
Michał Figaszewski, Lena Krakus, Monika Milczarek,
Zuzia Guziak, Julia Bisiorek, Roksana Orlik,

                                                                                   Tekst i zdjęcia :  Danuta Ziarkowska
 

 

TURNIEJ GRY W DWA OGNIE

  

W dniach  2 – 17 stycznia 2017 roku odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe w grze „Dwa ognie” dla uczniów klas I-III. Celem turnieju było prowadzenie zdrowej rywalizacji między klasami oraz podniesienie sprawności fizycznej uczniów. Uczestnicy Turnieju zostali podzieleni na trzy grupy (klasy pierwsze, drugie i trzecie). W turnieju łącznie wzięło udział 9 klas. Zawody toczyły się w szybkim tempie, angażowały znaczną grupę uczniów, wyzwoliły mnóstwo energii i sprzyjały integracji klas.

I miejsce i PUCHAR w danej kategorii wiekowej otrzymała:
klasa Ia (wych. I. Chabowska)
klasa IIc (wych. D. Ziarkowska)
klasa IIIc (wych. M. Sztygiel)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju i gratulujemy zwycięzcom!

Organizatorzy:

M. Sztygiel,  M. Biniewicz,

I. Dubielak E. Siecińska

     

 

Konkurs  kolęd i pastorałek

,,Hej kolęda, kolęda…..”

13 grudnia 2016 roku odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek pt.,, Hej Kolęda, kolęda..” dla dzieci z klas I-III. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Do jego udziału zaprosiliśmy solistów, duety i zespoły. W repertuarze usłyszeliśmy tradycyjne polskie kolędy oraz pastorałki w wykonaniu uczniów, nieliczni natomiast wykonywali kolędy grając na gitarze i grzechotkach. Głównym celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Uczestnicy bardzo dobrze przygotowali się do konkursu.Jury długo obradowało, bo wybór zwycięzców nie był łatwy. Komisja brała pod uwagę umiejętności wokalne, stopień trudności wykonawczych oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, zaś laureaci nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! A oto szczegółowe wyniki: 

I miejsce 

Zosia Tomczak- Sierakowska, Zosia Bedyk, Zuzia Maślanka, Aleksandra Paczkowska kl.Ib

II miejsce

Amelia Zielińska, Jaś Szarota, Karol Jezierski kl. IIIa

III miejsce

Monika Milczarek, Maja Kuś, Antoni Młodziejewski kl.  IIc

Wyróżnienia

Amelia Kępka, Klaudia Dolniak, Adrianna Panek kl. IIa

Alicja Wichrowska, Julia Kępa kl. IIb

Izabela Paczkowska kl. IId

Daria Milczarek kl. IIIb

Organizatorzy:

 1. Paczkowska, K. Józwiak, A. Zwierzchowska

ROZSTRZYGNIĘCIE REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DBAMY O ŚRODOWISKO – EKO PLAKAT”

W dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej WZMiUW w Płocku, uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i opiekunką p. Martyną Sztygiel, uczestniczyli w seminarium „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom”.

Seminarium poprowadziła p. Janina Kawałczewska - Wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, na którym przedstawiła zadania związane z przeciwdziałaniem spalaniu odpadów na powierzchni ziemi, w paleniskach domowych, wypalaniu traw. Poinformowała o efektach wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regionu Płockiego oraz zaprezentowała co dał w środowiskach lokalnych projekt "Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom".

W trakcie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym pn. „Dbamy o środowisko – Eko plakat”, zorganizowanym przez RCEE w Płocku.

Spośród 360 nadesłanych prac plastycznych, wyróżniona została praca Michała Paczkowskiego (kl.VIa). Dyplomy i nagrody dostali Oliwia Strzelecka (kl. VIb), Justyna Jankowska (kl. Va), Filip Kunar (kl. IVc), oraz Roksana Orlik (kl. IIIc).

GRATULUJEMY!

  

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu literacko- plastycznego

       " Pocztówka z wakacji"  

Konkurs odbył się w dn. 14 IX do 26 X 2016 roku, wzięli w nim udział uczniowie  klas I-III.

Celem konkursu było m.in. zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji, zwrócenie uwagi na staranność i poprawność wypowiedzi pisemnej, kształtowanie wyobraźni oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Zadaniem każdego uczestnika było własnoręczne wykonanie widokówki związanej z wakacjami oraz napisanie pozdrowień. Podczas oceniania prac Jury brało pod uwagę: zgodność z tematyką, pomysłowość, walory estetyczne, samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
 

Po obejrzeniu prac, Jury postanowiło przyznać dyplomy i nagrody  następującym osobom:


I miejsce: Przybysz Fabian (IIb), Amelia Milczarek (IIIc)
II miejsce: Zofia Kwiatkowska (Ia), Maja Chojecka (IIIc)
III miejsce: Agnieszka Buła (IIc), Teodor Grzelak (IIa)
WYRÓŻNIENIA: Amelia Górecka, Jakub Jankowski, Roksana Orlik

Organizatorzy konkursu:

 1. Sztygiel, M. Biniewicz,
  I. Dubielak, E. Siecińska

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  SZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA”


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Mały Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny pt. „Portret mojego nauczyciela”. 
Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych uczniów oraz kształtowanie więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami. Wszystkie prace przykuwały uwagę, widać w nich było serce i zaangażowanie. Komisja miała nie lada kłopot, przy wyborze najpiękniejszych i najciekawszych portretów.

I miejsce: Szymon Cieślikowski (Ia), Maja Kuś (IIc), Jakub Feliniak (IIIa)
II miejsce: Oliwia Obidowska-Leoniuk (Ia), Kacper Kobuszewski (IIa), Roksana Orlik (IIIc)
III miejsce: Zuzanna Maślanka (Ib), Julia Wojciechowska (IIb), Anna Puternicka (IIId)
Wyróżnienia: Zosia Feliniak (IId), Jagoda Kowalczyk (IIIb)GRATULUJEMY!

Opiekunowie MSU:

 1. Sztygiel,
 2. Urbańska,
 3. Kimak

Rok szkolny 2015/2016

  KONKURS CZYTELNICZY

"Mistrz pięknego czytania"

Dnia 18.04.2016r. uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania. Należało przeczytać wcześniej przygotowany tekst oraz tekst otrzymany przez Komisję Konkursową. Najczęściej wybierane były krótkie teksty bajek, baśni i legend.
Regulamin konkursu zakładał wyłonienie mistrza pięknego czytania w kategorii klas drugich  i trzecich. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do czytelnictwa oraz doskonalenie pięknego czytania.
W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas II – III. Dzieci wykazały się wysokim poziomem umiejętności czytania. Komisja w składzie: M. Sztygiel, D. Urbańska, D. Ziarkowska, miała nie lada kłopot, aby wybrać mistrzów czytania. Jednak pod uwagę brała nie tylko techniczną stronę czytania, ale również tempo, modulację głosu i jego natężenie.

W kategorii klas drugich:

I miejsce i tytuł MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA otrzymała Anna Puternicka - IId
II miejsce: Amelia Zielińska – IIa
III miejsce: Agata Żabka – IIa
Wyróżnienie: Jakub Feliniak – IIa, Piotr Krysztofiak – IIb

W kategorii klas trzecich:
I miejsce i tytuł MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA otrzymała Zuzanna Kadłubaj - IIIc
II miejsce: Dawid Charłusz - IIIa
III miejsce: Kornelia Józwiak - IIIb
Wyróżnienie: Bartosz Kowalski – IIIa, Anna Żuchowicz – IIIc

GRATULUJEMY!

Rozstrzygnięcie szkolnego

konkursu

Wesoło i bezpiecznie

na śniegu i lodzie”

Konkurs odbywał się w dniach od 1 stycznia do 25 stycznia 2016 roku, wzięli w nim udział uczniowie klas I-III.
Celem konkursu było m.in. podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku na świeżym powietrzu, kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji, rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
Na konkurs wpłynęło 61 prac plastycznych. Podczas oceniania prac Jury (w składzie p. Martyna Sztygiel i p. Ilona Dubielak), brało pod uwagę: zgodność z tematyką, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne, samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
Po obejrzeniu prac Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

I miejsce:
Aleksander Kiełbasa – Ia
Roksana Orlik – IIc
Aleksandra Kowalska – IIIa

II miejsce:
Nikola Paczkowska – IIa
Maja Krajewska – IIIc

III miejsce:
Magdalena Grzelak – Ic
Maja Pietrzak – IId

WYRÓŻNIENIA: Amelia Kępka – Ia, Monika Milczarek – Ic, Aleksandra Sobiecka – IIc, Julia Gorczycka – IIIa,

Za zajęcie I, II, III miejsca, uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe sponsorowane przez PUNKT TELEWIZJI CYFROWYCH MASZ-SAT w Gąbinie.
Gratulujemy!

    


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH  lub NADZOROWANYCH PRZEZ SZKOLNE KOŁO LOP W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.

 Dnia 8 stycznia Szkolne Koło LOP wręczyło nagrody w konkursie na„Najładniejszy  karmnik lub budkę lęgową”. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, więc komisja miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Pomysłowość, różnorodność materiałów  i mistrzostwo wykonania skłoniło jury do przyznania wielu nagród i podziału konkursu na I   kategorie. Nowością w tym cyklicznym już konkursie jest zastosowanie do wykonania  surowców wtórnych, pokazując, że można wykonać ciekawą pracę tanim kosztem. Nagrodzone prace, które uczniowie pozostawią do dyspozycji opiekunów koła LOP zostaną  wywieszone w okolicy szkoły  lub przekazane myśliwym do zawieszenia w pobliżu lasu.

W kategorii „Najładniejszy karmnik” przyznano:

I miejsce
- Wiktoria Wieczorek kl. II c,
- Kinga Puternicka kl. IV a,
- Wojciech Dymowski kl. VI c.


II miejsce
- Dominik Wasiak kl. III b,
- Emil Grzelecki kl. I d,
- Angelika Żakieta kl. I d,
- Roman Chmielecki kl. IV b
- Piotr Idzik kl. V b.

 

III miejsce
- Michał Paczkowski (s. Zbigniewa) kl. IV a,
- Michał Paczkowski (s. Huberta) kl. IV a,
- Weronika Janiszewska kl. VI b,
- Kewin Zwierzchowski kl. I d,
- Filip Kunar kl. II c,
- Weronika Seweryniak kl. II c,
- Amelia Zielińska kl. I a,
- Igor Kowalski kl. I c.

W kategorii „Najładniejsza budka lęgowa” przyznano:

I miejsce
- Alicja Puternicka kl. I a,
- Kacper Przybysz kl. IV b.

 

II miejsce
- Jakub Zielak kl. III b,
- Jakub Chrząszczewski kl. V d.

 

III miejsce
- Martyna Stawicka kl. VI c
- Martyna Ziarek kl. VI b.

We wtorek 16 grudnia w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z myśliwymi ze współpracującego ze szkołą Koła Łowieckiego „Kania” oraz wice-prezesem ZO LOP w Płocku – p. Urszulą Mielczarek. Po odczytaniu fragmentów zapisków o współpracy myśliwych  ze szkolnym kołem LOP przez prezesa koła p. Tadeusza Jankowskiego i  pogadance  nt. zwierzyny leśnej i sposobów niesienia jej pomocy w czasie zimy przez myśliwych - nastąpiło  podsumowanie akcji zbiórki karmy dla   zwierząt leśnych oraz wręczenie dyplomów i nagród dla najbardziej efektywnych „zbieraczy”. Myśliwi nagrodzili 33 osoby , w tym 12 uczniów naszej szkoły : Dominika Wasiaka z kl. III b, Julię Kaźmierczak  z kl. III c,Szymona Sołdyńskiego  z kl. IV a, Michała Paczkowskiego z kl. IV a, Tomasza Ścisłowskiego z kl. IV c, Seweryna Kopcia z kl. IV b, Jana Chojnackiego z kl. V c, Magdę Zimną z kl. V d, Weronikę Ścisłowską z kl. VI a, Oliwię Kępkę z kl. VI b, Roxanę Lewandowską z kl. VI b i Andrzeja Terebusa z kl. VI b.

Następnie p. Urszula Mielczarek podsumowała konkursy rejonowe „Co piszczy w trawie?”,„Ptaki w mieście”,  „Mój las” i wręczyła dyplomy oraz nagrody. Podkreśliła, że na uwagę zasługuje duża ilość nagrodzonych prac uczniów naszej szkoły. I tak:

 • w konkursie ornitologicznym „Ptaki w mieście”:
        
         I miejsce  zajęli:

       - Filip Kamiński – praca wykonana pod kierunkiem p. D Ziarkowskiej,
       - Natalia Frydrych  – praca wykonana pod kierunkiem p. D Ziarkowskiej,
       - Mikołaj Obidowski  – praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Filip Kunar -  praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Julia Wolska - praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Oliwia Obidowska - praca wykonana pod kierunkiem p. D. Krakus,
       - Alicja Lemanowicz - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Sztygiel,
       - Mateusz Zieliński - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Sztygiel,

       II miejsce zajęli:

       - Katarzyna Wierzbicka - praca wykonana pod kierunkiem p. I.Majewskiej,
       - Krzysztof Bluszcz - praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Weronika Seweryniak – praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Wiktoria Wieczorek – praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Antoni Buła – praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Aleksandra Szczesiak - praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,

 •   w konkursie „ Co piszczy w trawie?”

     I miejsce  zajęli:
       
       - Mikołaj Obidowski  – praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Julia Wolska - praca wykonana pod kierunkiem p. I. Chabowskiej,
       - Oliwia Obidowska - praca wykonana pod kierunkiem p. D. Krakus,
       - Alicja Lemanowicz - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Sztygiel,
       - Mateusz Zieliński - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Sztygiel,
       - Aleksandra Kowalska - praca wykonana pod kierunkiem p. I. Dubielak,
       - Weronika Janiszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Jasińskiej,


      II miejsce zajęli:

        - Anna Puternicka - praca wykonana pod kierunkiem p. T. Bil,
        - Anna Kwiatkowska - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Chojnackiej.

Dnia 20 listopada w Gimnazjum nr 6 w Płocku odbyło się uroczyste  podsumowanie 2   konkursów organizowanych przez  Zarząd Okręgu LOP w Płocku – „Ptaki   w mieście”  i  „Co piszczy w trawie”.  Po przemówieniach członków zarządu, dyrektora  szkoły i prelekcji ornitologa z płockiego ZOO nastąpiło uroczyste wręczenie  nagród dla  uczniów,  którzy wykonali najciekawsze z nagrodzonych w  konkursach prac plastycznych  lub fotograficznych.  Prace plastyczne dwóch uczniów – Mikołaja Obidowskiego z kl. II c i Filipa Kamińskiego z kl. III a ( wykonane pod kierunkiem p. I. Chabowskiej i p. D. Ziarkowskiej)  zajęły I miejsce i zostały dodatkowo wyróżnione poprzez umieszczenie ich w  kalendarzu na rok 2015 wydanym przez ZO LOP w Płocku. 

Opiekunowie szkolnego koła LOP

( K. Chojnacka,I. Chabowska,

E.Jasińska, D. Krakus)