Biblioteka szkolna klas IV- VIII

library 488690 340

BILBIOTEKA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 – 15:00 (z godzinną przerwą na dezynfekcję).

Regulamin korzystania z BIBLIOTEKI dla klas IV-VIII w czasie epidemii Covid-19

 1. Regulamin pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Regulamin udostępniony jest tablicy informacyjnej, na stronie internetowej szkoły oraz stronie biblioteki.
 3. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.
 4. Strefa wydzielona ladą biblioteczną jest przestrzenią dostępną tylko dla nauczyciela bibliotekarza.
 5. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować/umyć ręce.
 6. W bibliotece może przebywać 1 uczeń. Maksymalnie 3 uczniów oczekuje w wyznaczonych przed pomieszczeniem miejscach.
 7. Po wejściu do biblioteki, przy zwrocie/wyborze lektury należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu.
 8. Wybrane książki są podawane przez bibliotekarza. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek.
 9. Wszystkie przyjęte od uczniów zbiory poddawane są dwudniowej kwarantannie i odłożone na wydzielone półki opatrzone datą zwrotu.
 10. W bibliotece odstępujemy od korzystania ze „strefy relaksu”.
 11. Korzystanie z czytelni możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 12. Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.
 13. Pomieszczenie wietrzone jest po każdej przerwie, raz dziennie dezynfekowane są klamki, blaty, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy wyposażenia.
 14. BILBIOTEKA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 – 15:00 (z godzinną przerwą na dezynfekcję).