1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzicenauczyciele oraz innipracownicy szkoły.
  2. Każdy uczeń jednorazowo może wypożyczyć2 książki na okres 2 tygodni.
  3. Pozycje z kanonu lektur szkolnych można wypożyczać na okres nie dłuższy niż10 dni.
  4. Należy pilnować terminu oddania książki, gdyż czekają na nią inni czytelnicy.
  5. Książek bibliotecznych nie wolno nikomu przekazywać.
  6. Wypożyczoną książkę należy szanować, gdyż jest ona własnością społeczną.
  7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać w czytelni po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
  8. Książki można wypożyczać również na okres wakacji.
  9. W przypadku zgubienia książki/multimedium bądź jej zniszczenia należy poinformować o tym nauczyciela bibliotekarza, a następnie odkupić taki sam tytuł lub inny w podobnej cenie.
  10. Czytelnik osobiście odpowiada za książki, czasopisma oraz multimedia,  z których korzysta.
  11. Zasady korzystania z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO opisuje oddzielny regulamin.