1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowienauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
  3. Rozpoczęcie pracy następuje po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza- opiekuna  CM.
  4. Przy każdym stanowisku może pracować najwyżejużytkowników.
  5. Zakazuje się kopiowania programów stanowiących własność biblioteki i CM.
  6. Zakazuje się korzystania z programów „pirackich”.
  7. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
  8. W przypadku zatrzymania systemu prze program antywirusowy należy bezzwłocznie zaprzestać dalszej pracy i powiadomić opiekuna CM o zaistniałej sytuacji.
  9. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznej i dołączania urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna CM.
  10. Korzystający z CM ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.

ZABRANIA SIĘ:

Wykorzystywania sprzętu komputerowego do gier oraz korzystania z komunikatorów i portali społecznościowych!