SP Gp

Od 1 września 2019 r. funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Anna Brodowska,

a funkcję wicedyrektora szkoły pełni mgr Jacek Klarzyński.