Budynek szkoły w Gąbinie powstał w latach 1951 - 1957.

Decyzja o jego budowie  zapadła 27 maja 1947r. na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej. Wtedy to radni podjęli uchwałę, aby w planie sześcioletnim umieścić projekt odbudowy gmachu szkoły podstawowej na starych fundamentach przy ulicy Aleja 1 - go Maja (obecnie Aleja Jana Pawła II nr 16). Jednak, przystępując do budowy nowego budynku wyburzono stare fundamenty i rozpoczęto budowę od podstaw.
Przy budowie  szkoły czynnie pomagali nauczyciele, rodzice i dzieci. Należało teren odgruzować, oczyścić plac pod budowę. Po wykopaniu fundamentów bardzo pomocni byli rodzice.
W październiku 1957 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym dwupiętrowym gmachu Szkoły Podstawowej w Gąbinie.

Nowy gmach to dwupiętrowy budynek z  salą gimnastyczną, świetlicą, 16 salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, pokojem kierownika, sekretariatem i biblioteką. Obok znajdowało się boisko szkolne. Ze względu na trudne warunki lokalowe w następnym roku klasy I – VI zostały ponownie przeniesione do budynku przy ul. Warszawskiej.

1962 r. – przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Al. 1 – go Maja; Do szkoły uczęszczało przeszło 800 uczniów.1965/66 r.-  zmiana nazwy na Szkołę Podstawową nr 2 w Gąbinie.

Szkoła Podstawowa  nr 1 mieściła się  budynku przy ul Kościuszki w którym uczyło się 170 uczniów.

  1. 05. 1970 r.– nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, zakłady pracy oraz liczne organizacje polityczne i społeczne;

Do szkoły liczącej 12 oddziałów uczęszczało 311 uczniów. nauka odbywała się na dwie zmiany. Istniejące organizacje: Zuchy, SKO, PCK, Organizacja Harcerska, SU, Spółdzielnia Uczniowska.

1974/75 r. – utworzenie na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 Zbiorczej Szkoły Gminnej;

Szkoła liczyła 585 uczniów; istniał 18 oddziałów klas I – VIII. W budynku przy ulicy Kościuszki mieściły się klasy II, III, IV, V, uzawodowione i specjalne. W szkole przy Alejach – klasy I, VI, VII i VIII.

1976/77 r. – przeniesienie uczniów ze szkoły przy ulicy Kościuszki do budynku przy ul. Al. 1-go Maja;

1979/80 r. – przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego do budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Marchlewskiego (obecnie Stanisława Staszica);

1988 r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły;

Szkoła liczyła 790 uczniów. Mimo trudności finansowych udało się wykopać i zalać fundamenty.

1991 r.- rozpoczęcie nauki w rozbudowanej szkole;Styczeń 1996 r. – zmiana organu prowadzącego szkołę;

Organem prowadzącym szkołę staje się Gmina Gąbin.

1998 r. – oddanie do użytku hali sportowej;

1999 r. – powstanie 6 – klasowej szkoły podstawowej;

Uczniowie klas I – VI pozostali w „starym budynku”,  „nowy” zajęło gimnazjum powstałe w wyniku reformy oświaty.

2005 r. – ufundowanie nowego sztandaru dla szkoły dzięki staraniom Dyrekcji, Nauczycieli, Rady Rodziców oraz licznych sponsorów.

2005 r. – rozpoczęcie rozbudowy kompleksu szkolnego przy ul. Al. 1-go Maja

W lutym 2009 r. wraz z rozpoczęciem II semestru nauki, został oddany do użytku nowy kompleks dydaktyczny, który poprawił warunki pracy w Szkole Podstawowej w Gąbinie.

2007 r. – jubileusz 50 – lecia edukacji w odbudowanym gmachu Szkoły Podstawowej przy ul. Al. Jana Pawła II 16 (dawniej  Al. 1- go Maja)