Jeśli jesteś bliżej natury, możesz lepiej ją poznać i zrozumieć. Taką okazję mieli uczniowie kl. I b podczas zajęć przeprowadzonych z udziałem zaprzyjaźnionych z naszą szkołą członków Koła Łowieckiego KANIA, które odbyły się 3 grudnia 2018 r. w domku myśliwskim.

     Spotkanie rozpoczęło się przybliżeniem postaci Św. Huberta- patrona myśliwych. Pan Piotr Jażdrzyk w bardzo ciekawy sposób przekazał dzieciom legendę dotyczącą tej postaci. W dalszej części zajęć inni członkowie koła opowiadali o niezwykłościach mieszkańców lasu. Informacje dotyczyły gatunków zwierząt, jakie możemy spotkać w okolicznych lasach, ich sposobów odżywiania, spędzania zimy, przygotowywania się do jej przetrwania. Szczególną uwagę zwrócono na dokarmianie zwierząt, a także na sposób zachowania się chorych, dziko żyjących osobników. Panowie myśliwi udzielili cennych wskazówek na temat postępowania w takich sytuacjach. Dzieci miały możliwość podziwiania trofeów, a niektóre pochodziły nawet z Afryki. Poznały także niezbędne wyposażenie i dźwięki wabików wykorzystywanych podczas polowań. Dowiedziały się, że pasja myśliwska to skomplikowane i wymagające zasady służące ochronie zwierząt.

     Spotkanie zakończyło się zabawą edukacyjna , wręczeniem pamiątkowych dyplomów i oczywiście wspólnym zdjęciem. Serdecznie dziękujemy członkom Koła Łowieckiego KANIA za niezapomniane wrażenia, miłe przyjęcie i pamiątkowe gadżety.