Troszkę  naszej historii.

     Koło Miłośników Czytelnictwa powstało w 1995 roku .Od początku istnienia Koła, nadrzędnym celem jego działalności było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów klas I-III.  Członkami zaś  byli uczniowie z klas młodszych, którzy przejawiali zainteresowania czytelnicze.

Czym się zajmujemy?

       W zależności od wieku uczestników, na zajęciach stosowane są różnorodne formy pracy z książką:

Ø  wystawki książek różnych autorów,

Ø  słuchanie i oglądanie bajek z płyt CD,

Ø  wykonywanie ilustracji do tekstów oraz plakatów promujących czytelnictwo,

Ø  recytacja wierszy,

Ø  przygotowywanie teatrzyków i  inscenizacji,

Ø  organizacja zajęć z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”,

Ø  gry i zabawy czytelnicze,

Ø  prowadzenie dzienniczków lektur,

Ø  redagowanie gazetek szkolnych,

Ø  organizowanie i udział w konkursach: czytelniczych, recytatorskich i plastycznych,

Ø  wyjścia na lekcje biblioteczne do Biblioteki Szkolnej oraz do Biblioteki Miejskiej.

Tekst: D. Ziarkowska

W ramach  III  i ostatniego już modułu projektu Czytam z klasą uczniowie klasy II c, którzy należą do Koła Miłośników Czytelnictwa wykonali kilka zadań. 

Dzieci z Koła Miłośników Czytelnictwa  przygotowały inscenizację znanej baśni H. Ch. Andersena. Jako pierwsi obejrzeli występy małych aktorów w dniu 6.02.2020r. goście zaproszeni  na klasową uroczystość: Dzień Babci i Dziadka. Następnego dnia członkowie Koła Miłośników Czytelnictwa zaprezentowali  baśń  kilku klasom młodszym.

W  tym roku szkolnym klasa II c na zajęciach Koła Miłośników Czytelnictwa przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą”, który jest innowacją pedagogiczną. Celem projektu jest:

Pewnego jesiennego dnia dzieci z Koła Miłośników Czytelnictwa z klasy II c wybrały się do nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki  w Gąbinie.

TO JUŻ WSPOMINAMY - archiwum