W  tym roku szkolnym klasa II c na zajęciach Koła Miłośników Czytelnictwa przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą”, który jest innowacją pedagogiczną. Celem projektu jest:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt podzielony został na trzy moduły. Aktualnie ukończyliśmy I moduł „ Lekturki spod chmurki”, w którym wykonaliśmy następujące zadania:

 1. Przeczytanie wybranych rozdziałów książki „ Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” J. Bednarek
 2. Ozdobienie „ Lekturnika” przez uczniów oraz wykonanie różnorodnych ćwiczeń .
 3. Wykonanie przez uczniów fantazyjnych kukiełek z kolorowych skarpetek jako poszczególnych postaci do lektury.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie kolorowych zakładek do książek.
 5. Zorganizowanie kącika Projektu Czytam z klasą w Klasowym Kąciku Książki.

Uczniowie otrzymali Certyfikat ukończenia I modułu i z niecierpliwością oczekują na II moduł pt;

„Fikuśne lekturki spod chmurki”.