B1 3 3

Biblioteka szkolna dla klas I - III mieści się w budynku D (parter).

Nad księgozbiorem czuwa p. Donata Krystecka.

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek

Biblioteka nieczynna

Wtorek

8:45-12:45

Środa

8:45-12:45

Czwartek

8:45-12:45

Piątek

8:45-11:45

B1 3 1

B1 3 1