STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

W KLASACH V – VII PRZYZNANO NASTĘPUJĄCYM UCZNIOM:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Średnia

ocen

1.

Amelia Wichrowska

VA

5.3

2.

Amelia Seweryniak

VB

5,7

3.

Maja Krajewska

VC

5,3

4.

Natalia Jankowska

VIA

5,3

5.

Urszula Tarka

VIA

5,3

6.

Maria Ancerowicz

VIB

5,5

7.

Filip Kamiński

VIB

5,2

8.

Przemysław Wachowicz

VIC

5,2

9.

Aleksandra Szczypawka

VIIC

5,6

10.

Piotr Szczypawka

VIIC

5,2