To rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach. Kluczowym celem programu jest etap realizacji, w trakcie którego szkoły uczestniczące w programie będą realizować zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania. Więcej na:

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151421403618681.1073741826.128009958680&type=3

Wypożyczenia sprzętu

W ramach programu „Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie udostępnia do bezpłatnego wypożyczeniauczniom klas 4 sprzęt komputerowy. 

Szczegóły i zasady realizacji wypożyczeń opisuje regulamin.

Osoby chętne do skorzystania z możliwości wypożyczenia netbooka proszone są o osobiste złożenie wniosku w sekretariacie szkoły. O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność wniosków.

Możliwością wypożyczenia objęte są również laptopy nauczycielskie na odrębnych zasadach z przeznaczeniem dla nauczycieli jako komputery służbowe.(wniosek o wypożyczenie)

Wniosek o wypożyczenie komputera dla nauczyciela składamy również w sekretariacie szkoły lub u Dyrekcji szkoły. (wniosek)

Prezentacje wykorzystane podczas realizacji projektu:

" Internet i multimedia - czyli nowa jakość nauczania w szkole".

" Zasady bezpieczeństwa w sieci".

" Maria Konopnicka - patronka mojej szkoły"- praca na konkurs powiatowy (I miejsce).