Jak co roku we wrześniu, świetlica powita w swoich progach nowych "świetliczaków". 

Karta zapisu dziecka na świetlicę szkolną (<-----link do pobrania)

Dzieci z klas 1-3 dostarczają  wypełnioną kartę zapisu dziecka na świetlicę osobiście lub przez wychowawcę do świetlicy w Budynku D, dzieci z klas 4-8 do świetlicy w  Budynku B.

Karta musi być dostarczona przed lub w dniu zostawienia dziecka w świetlicy.