Sezon wystaw czasowych w Szkole Podstawowej uważam za rozpoczęty.

Wystawiamy misy papierowe wykonane na lekcjach plastyki techniką papier mache.