1. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego
 2. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

Skład pocztu sztandarowego:

- chorąży: jeden uczeń,

- zastępca chorążego: jeden uczeń,

- asysta: dwie uczennice.

     Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna SU (za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów) do dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych
      Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

 1. Insygnia pocztu sztandarowego to:

- biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze.

 1. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych:

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

- ślubowanie klas pierwszych,

- uroczystości rocznicowe,

- uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 1. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani w strój galowy -  chłopcy: biała koszula, granatowa kamizelka lub garnitur w ciemnym kolorze, granatowe lub czarne spodnie; dziewczęta: biała bluzka, spódnica czarna lub granatowa zakrywająca uda.
 3. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną - wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych.

Opiekunami pocztu sztandarowego są: p. Agnieszka Kowalska, p. Krzysztof Wilgocki, p. Adrianna Paczkowska

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2019/2020

 1. Aleksander Bardyszewski kl. VIII C
 2.  Katarzyna Wierzbicka VIII A
 3.  Natalia Lewandowska VIII A 
 1. Jakub Matusiak VIII C
 2. Urszula Tarka VIII A 
 3. Natalia Jankowska kl. VIII A

Ceremoniał przekazania sztandaru

 1. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych
 2. Wchodzi dotychczasowy poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
 3. Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar – godło Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.
Niech ten symbol prowadzi Was ku Bogu, w prawdzie dla Ojczyzny, abyście z honorem i godnością nieśli przesłanie naszej patronki: " Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród"
 .

 1.  Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
  "Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. W imieniu społeczności szkolnej przyrzekamy sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pracować dla wspólnego dobra, godnie reprezentować naszą szkołę, być wiernym Bogu i Ojczyźnie".

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i sztandar.