ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

 1. Zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój dzieci

L.p. 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

2.

3.

4.


5.


6.


7.

8.

9.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. II.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. IV.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
w k. V – VI.

Terapia pedagogiczna ( w tym zajęcia
korekcyjno -kompensacyjne ).

Terapia logopedyczna.

Zajęcia rewalidacjne.

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

I. Chabowska, I. Dubielak

K. Józwiak


E. Kimak. T. Bil, M. Sztygiel 


M. Zalewska

D. Puternicka, L. Gołdyn

K. Józwiak, M. Biniewicz


M. Kowalska

M. Kowalska

K. Józwiak, M. Biniewicz,

M. Kowalska

pedagog  szkolny

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów

Lp. 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zespół wokalny dla kl. I – III.

Chór szkolny.

Zajęcia sportowe dla kl. IV - VI

Koło języka angielskiego dla kl. IV – VI.

Koło Młodego Czytelnika ( kl. II ).

Koło informatyczne kl. IV - VI

Zajęcia przyrodnicze – projekt.

Koło Przyjaciół Książki.

Koło filmowe.

Zajęcia plastyczne ( świetlica ).

D. Urbańska

R. Nosarzewska

K. Wilgocki

M. Puternicka, M. Śluborska

D. Ziarkowska

H. Rybciak

K. Chojnacka

M. Rzepecka

L. Gołdyn

wychowawcy świetlicy

Organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, Mały Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło LOP, Szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Europejski.

    Zajęcia Koła Teatralnego to forma pracy, która pobudza wszechstronną aktywność dziecka. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umocnieniem wiary we własne możliwości.

Szkolne Koło Teatralne „ Chochlik ” rozpoczęło swą działalność w roku 2009.  Pierwszymi opiekunkami czuwającymi nad sukcesami młodych artystów były panie: Monika Rzepecka i Renata Nosarzewska.

Od roku szkolnego 2013 / 2014 zajęcia koła prowadzi pani Dorota Puternicka. Oprawę muzyczną każdego spektaklu tworzą członkowie chóru szkolnego „ MariKon ” i zespołu wokalnego „ Kantata”, pod kierunkiem pani Renaty Nosarzewskiej. W przygotowaniu scenografii opiekunom koła pomaga pani Ewa Motylewska - Kwiatkowska.

W dniu 25 kwietnia 2014 roku wystawiliśmy spektakl „ Piękna i Bestia". Było to już czwarte przedstawienie od początku działalności Koła.

„ PIĘKNA I BESTIA

czyli baśń na nowo opowiedziana

PREMIERA - 25 kwietnia 2014 r.  godz. 17.00

„ Trudno kochać, ale trudniej nie kochać wcale…”

      Musical ,, Piękna i Bestia ”, czyli baśń na nowo opowiedziana w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gąbinie, to gest w kierunku skromności, dobroci oraz miłości, która zaczyna się tam, gdzie jej nie widać – w sercu człowieka.

     Celem sztuki jest ukazanie niepowtarzalnego i nieuchwytnego uczucia oraz trudnej do zdefiniowania specyfiki życia, że: „ prawdziwe piękno ukryte jest w każdym z nas, musimy tylko nauczyć się dostrzegać je w innych ”.

      W tym spotkaniu z teatrem, najważniejsi są młodzi artyści - uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąbinie, którzy poprzez swą grę aktorską i śpiew przenoszą widza w przedziwny świat baśni.

Obsada:

Oprawa Muzyczna:

OprawaTechniczna: 

Bella – Julia Cybart

Bestia - Weronika Lendzion                                                  

Maurycy - Jakub Gierzyński

Filippa - Przyjaciółka Maurycego - Nela Motylewska-Białek

Świecznik - Gabriela Chyra

Zegar - Jakub Makowski

Imbryczek - Dorota Pietrzak

Filiżanka - Julia Łopińska

Róża I - Łucja Obidowska

Róża II - Wiktoria Stasiak    

Róża III - Dominika Koncka

Żebraczka/Piękna Czarodziejka - Martyna Stawicka

Książę - Krystian Rzepka

Płomyki - Wiktoria Zielak,
Martyna Stawicka

Lokaj - Jan Olszewski

Narrator  -  Aleksandra Borkowska 

ZESPÓŁ „ KANTATA ”:                     

JuliaCybart                                             

Julia Chabowska                                 

Julia Jasińska                                    

Maja Kapturowska                            

Wiktoria Lendzion

Julia Sarzała 

Martyna Stawicka                             

CHÓR „ MARIKON ”                                                                                                         

Kacper Chabowski

Mikołaj Gralewski

Szymon Kozłowski

Jakub Ostrowski

 Piotr Sosiński

   

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Ziemińskiej oraz  firmie „Foto - Videofilmowanie Jacek Machała ” z Gąbina
za profesjonalne zarejestrowanie naszego spektaklu.

W tym roku szkolnym Koło Teatralne prowadzi p. Agnieszka Wichrowska.

„ Dzieci muszą przyjmować muzyczną wiedzę w sposób tak naturalny, jak przyjmują pożywienie i z taką przyjemnością, jaką czerpią z gry w piłkę. Tak powinno być od początku ich szkolnego życia".


  Leonard Bernstein

     Szkolny Chór „ MariKon ” istnieje od 2003 roku. Od początku działalności kieruje nim pani Renata Nosarzewska. Na zajęciach spotykamy się dwa razy w tygodniu. W roku szkolnym 2013/2014 chór liczył 45 uczniów z klas IV – VI. Chóralne śpiewanie jest dla nas szkołą życia. Oprócz rozwijania umiejętności wokalnych,  uczymy się  współdziałania i odpowiedzialności, a przy okazji świetnie się bawimy. Wspólny śpiew nas jednoczy i ułatwia porozumienie. Na próbach musimy zachować porządek i dyscyplinę, ale to nam nie przeszkadza, bo kochamy muzykę.

Część chórzystów doskonali swoje muzyczne talenty pod kierunkiem Pani Renaty Nosarzewskiej w zespole wokalnym „Kantata”. Co roku członkowie zespołu w nagrodę za fantastyczną pracę mają możliwość obserwacji profesjonalistów. Odwiedzamy Teatr  Buffo w Warszawie. Musicale „ Metro ” i „ Romeo i Julia ” są dla nas inspiracją do dalszej pracy. Mimo tego, że jesteśmy tak liczną grupą w nagrodę byliśmy w Teatrze Muzycznym Roma na spektaklu „Adonis ma gościa” oraz w Teatrze Dramatycznym w Płocku na sztuce „ Opowieść wigilijna”.

Interesujemy się nie tylko piosenką. Lubimy sport i świat nauki. Dlatego kibicowaliśmy naszym szczypiornistom na meczach piłki ręcznej Wisły Płock, braliśmy też udział w pokazach z fizyki prowadzonych przez Nauczyciela Roku 2010 w Radomiu.

Wymienione wyjazdy nie byłyby możliwe, gdyby nie nasi sponsorzy: min. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz sympatycy naszego chóru, dla których rozwój dziecięcych talentów jest ważny. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę. Niesiemy swoją muzyką radość ludziom, którzy jej potrzebują

Naszym śpiewem ubogacamy wiele ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych. Reprezentujemy szkołę w przeróżnych festiwalach, konkursach i przeglądach. Najważniejsze wydarzenia z naszym udziałem to:

 • Oprawa muzyczna i wokalna szkolnych akademii z okazji Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dnia Nauczyciela.
  • Koncerty kolęd w Kościele Parafialnym i Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.
  • Uroczystość z okazji 35 rocznicy nadania szkole imienia i ufundowania nowego sztandaru – 2005 r.
  • Jubileusz 50-lecia edukacji w gmachu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie – 2007 r.
  • Reprezentowanie Gminy Gąbin na Powiatowych Dniach Ziemi w Gostyninie – 2006 r. i w Słubicach – 2009 r.
  • Ogólnopolski Konkurs Piosenki Legionowej i Żołnierskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie ( 2006 r. – wyróżnienie ).
  • Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej w latach 2007- 2011 ( czołowe miejsca i wyróżnienia ).
  • Współorganizowanie w naszej szkole cyklicznej imprezy – Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią przez dzieje Polski” w latach 2010 – 2013.
  • Koncert Pieśni Patriotycznych dla społeczności lokalnej – 2010r.
  • Koncert z okazji promocji książki absolwentki naszej szkoły, pani Anny Wrzesińskiej „Ruch oporu ZWZ – AK w obwodzie Gąbin” – 2010 r.
  • Oprawa muzyczna do przedstawień Koła Teatralnego „Chochlik” ( „Kopciuszek”, „Romeo i Julia” ) w ramach cyklicznych spotkań z teatrem dla społeczności szkolnej i lokalnej.
  • Udział w koncercie z okazji inauguracji Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia w Gąbinie – 2011 r.
  • Występ na Gali Noworocznej organizowanej przez Szkołę Muzyczną w Gąbinie – impreza środowiskowa w latach 2012 i 2014.
  • Koncert Charytatywny w Gimnazjum w Dobrzykowie „Wiosenne przebudzenie dla Iwony” – 2012 r.
  •  Udział w Gminnych Koncertach Bożonarodzeniowych – corocznie.
  • Dni Gąbina – corocznie.
  • Gminne festiwale dla szkół podstawowych w latach 2002-2013
  - Piosenki Turystyczno - Harcerskiej w Nowym Grabiu,
  - Piosenki Ludowej w Czermnie,
  - Pieśni Bożonarodzeniowej w Dobrzykowie.

           Mamy nadzieję, że utwory w wykonaniu szkolnego Chóru „MariKon” oraz  zespołu „Kantata” dostarczyły i jeszcze nieraz dostarczą słuchaczom wielu pozytywnych wrażeń i wzruszeń.


Tekst: R. Nosarzewska

IMG 9318